Kontakt: mobile: +48537048956 mail: biuro@bostontravel.pl

Szlakiem Orlich Gniazd i Ognisko.


Polska


wycieczka  1- dniowa


Cena od  99,00 zł/os 


Rezerwuj telefonicznie:

+48 537 048 956

biuro@bostontravel.pl


 

Szlakiem Orlich Gniazd.

Wycieczka jednodniowa do Zamków  Mirowie, Bobolicach, Ogrodzieńcu.

 

TERMIN: do uzgodnienia

 

PROGRAM:

 Zamek w  Ogrodzieniec; Zamek Mirów,  Zamek Bobolice, Złoty Potok – pałac Raczyńskich.

 

CENNIK:

Cena od os przy 40 os Cena od os przy 30 os
99 zł 129 zł

 

Cena wycieczki obejmuje: koszty autokaru, pilota lub przewodnika, ubezpieczenie NW.

Cena nie obejmuje: wstępów do zwiedzanych obiektów oraz innych wstępów.

 

 

DZIEŃ I

Wyjazd z miejsca zbiórki.  Przejazd na Pustynię Błędowską i krótki  spacer. Przejazd do Ogrodzieńca zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu i   Góry Birów .

Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie pozwoliły na dokładne zbadanie tego niezwykłego miejsca i udowodniły, że istniał tu gród królewski, a u jego podnóża cmentarz kurhanowy.

Dzięki tym badaniom ustalono również występowanie w tym miejscu znalezisk aż pięciu okresów kulturowych: schyłek neolitu lub początki epoki brązu, kultura łużycka (sięgająca być może V okresu epoki rzymskiej), okres późno rzymski (II/III-IV w), wczesne średniowiecze (IX-X w) i średniowiecze (XIII-XIV w).

Zobaczymy tu zrekonstruowany wczesnośredniowieczny Gród na Górze Birów i Zamek Ogrodzieniec.

Przejazd do  miejscowości Mirów – zwiedzanie  ruin Zamku w Mirowie.

Przejazd do Bobolic zwiedzanie zamku. Czas wolny. Ognisko  z pieczeniem kiełbasek. Przejazd w drogę powrotną.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

 

 

Tematyczne propozycje zwiedzania

  • ZAMEK W OGRODZIEŃCU, MIROWIE,  BOBOLICACH, GRÓD NA GÓRZE BIRÓW
  • ZAMEK OGRODZIENIEC i PARK ROZRYWKI – PARK MINIATUR, PARK LINOWY
  • ZAMEK BĘDZIN, SIEWIERZ, OGRODZIENIEC, PARK MINIATUR – PARKÓW JURAJSKICH
  • GÓRA ZBORÓW- REZERWAT, JASKINIA ŁĘBOKA, MIRÓW,BOBOLICE
  • ZŁOTY POTOK – ZAMEK, OLSZTYN – RUINY ZAMKU
  • ZAMEK W MIROWIE
  • ZAMEK W BOBOLICAH
  • ZAMEK W OGRODZIEŃCU
  • ZAMEK OLSZTYN
  • ZAMEK W BĘDZNIE

 

 

 

Informacje - Rezerwacje

 


REZERWACJA WYCIECZKI

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dokonanie zamówienia indywidualnego według potrzeb i terminu rezerwacji wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest w pełni bezpłatne.

Po przygotowaniu indywidualnego programu wg zamówienia czekamy na decyzję, co do realizacji wycieczki i ilości uczestników.

Prosimy o odpowiedz telefonicznie lub drogą mailową z potwierdzeniem lub anulowaniem rezerwacji

PROGRAMY WYCIECZKI

Dla naszych klientów przygotowujemy plany indywidualnie wycieczek według wskazówek i potrzeb. Na życzenie klienta prezentujemy ofertę i podpisujemy umowy w siedzibie zamawiającego. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o dalszej kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

CENA WYCIECZKI

Cena każdorazowo kalkulowana jest dla grup 45, 40 i 30 osobowych z Chorzowa i okolic z uwzględnieniem bezpłatnych miejsc dla opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 opiekun na 15 uczestników).
Cena wycieczki szkolnej krajowej obejmują transport, pilotów i przewodników oraz rezerwacje wstępów również w wycieczkach jednodniowych.
Cena wycieczki szkolnej krajowej w Tatry, Beskidy, Bieszczady do Kotliny Kłodzkiej obejmuje przewodników górskich – zgodnie z przepisami.
Cena wycieczki szkolnej – krajowej nie zwierają biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Na życzenie bilety wstępu mogą być wkalkulowane do ceny wycieczki.

Cena wycieczki szkolnej – zagranicznej nie zawierają biletów wstępów, przejazdów komunikacją miejską oraz ewentualnych przewodników lokalnych. Na życzenie bilety wstępu mogą być wkalkulowane do ceny wycieczki.

CENY BILETÓW WSTĘPU

Ceny biletów wstępu są wliczone w cenę wycieczki, natomiast ceny biletów do obiektów nie objętych biletami są zawarte w informacji i mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o powiększenie indywidualnego funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów.

UBEZPIECZENIE PODCZAS WYCIECZKI

Uczestnicy imprezy krajowej są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową AXA (sumy ubezpieczenia, NNW 10 000,00PLN i NWS 5 000,00 PLN ). Uczestnicy imprez krajowych i zagranicznych mogą zostać dodatkowo ubezpieczeni.

DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE

Każdy uczestnik na wycieczkę musi posiadać  ze sobą dokument potwierdzający tożsamość  ucznia ( Dowód Osobisty) i ważną legitymację szkolną.