Ukraina – Kresowa Przygoda

We wczesnym średniowieczu zamieszkane przez Słowian ziemie nadczarnomorskie stały się obszarem penetracji szwedzkich Waregów. Od nazwy jednego z ich plemion, Rusów, wywodzi się nazwa Rusi. Jeden z wareskich wodzów o imieniu Ruryk zdołał skupić pod swą władzą znaczną grupę plemion słowiańskich i dał początek dynastii Rurykowiczów władających w następnych wiekach Rusią Kijowską, obejmującą m.in. większość dzisiejszej Ukrainy ale również część terenów należących obecnie do Rosji i Białorusi i mającą swój centralny ośrodek w Kijowie.

 

Rezerwuj telefonicznie:
+48 537 048 956
+48 531 112 022
+48 570 793 385

Ukraina – Kresowa Przygoda

 

 

Program imprezy

 

DZIEŃ I

WYJAZD Z MIEJSCA ZBIÓRKI
NOCNY PRZEJAZD

Przyjazd do Lwowa w godzinach rannych. Spotkanie z przewodnikiem miejskim. Zwiedzanie Lwowa – Opera Lwowska, Prospekt Wolności  wraz z pomnikiem Adama Mickiewicza. Zobaczymy plac Katedralny z Bazyliką Archikatedralną  i kaplicą Boimów, Następnie  udamy się na Rynek z zespołem zabytkowych kamienic w tym słynną kamienicą Królewską. Zwiedzimy Cerkwią Wołoską, Kościół Dominikanów, Katedrą Ormiańską.

 

CZAS WOLNY

PRZEJAZD DO HOTELU

ZAKWATEROWANIE

OBIADOKOLACJA

 

DZIEŃ II

ŚNIADANIE

Przejazd do Kamieńca Podolskiego.

ZAKWATEROWANIE

OBIADOKOLACJA

 

DZIEŃ III

ŚNIADANIE.

Wykwaterowanie z hotelu.

Zwiedzanie Kamieńca Podolskiego: Twierdza, Katedra, Stare Miasto.

Przejazd do Chocimia, zwiedzanie twierdzy.

Po drodze zwiedzanie Okopów św. Trójcy.

Przejazd do Zbaraża. Zwiedzanie Zbaraża.

Przejazd w okolice Tarnopola, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ IV

ŚNIADANIE

Wykwaterowanie z hotelu.

Zwiedzanie Krzemieńca w tym Liceum Krzemienieckie, Muzeum Słowackiego.

Przejazd w kierunku Lwowa, po drodze zwiedzanie Prawosławnej Częstochowy – Ławry Poczajowskiej  oraz miejsca urodzenia Jana III SobieskiegoZamek w Olesku.

Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

 

 

DZIEŃ V
Przyjazd do Polski w godzinach  nocnych / rannych.

 

 

ZAKWATEROWANIE

HOTEL **/***

 

WYŻYWIENIE

HB

 

 

Świadczenia

Świadczenia zawarte w cenie.

PRZEJAZD LUKSUSOWYM AUTOKAREM ( WC, TV  )
ZAKWATEROWANIE
HOTEL ***/****

WYŻYWIENIE

3 X ŚNIADANIE
3 X OBIADOKOLACJA
ZWIEDZANIE LWOWA I OKOLIC WG PROGRAMU
OPIEKA PILOTA
PRZEWODNIK MIEJSKI
UBEZPIECZENIE KL DO KWOTY 10 000 EUR, NNW DO 2 000 EUR, BP – 200 EUR

Cena nie zawiera

 

OPŁATY OBLIGATORYJNEJ

OPŁATA OBLIGATORYJNA 1000 UHR /OS ( PŁATNE U PILOTA )
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe, opłata przewodnicka, parkingi, opłaty miejskie.

 

INNE

ubezpieczenia od chorób przewlekłych,
dopłaty do pok. 1-os.
oraz innych standardów,
wycieczek fakultatywnych.

Terminy i ceny

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik musi mieć przy sobie paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu! UWAGA: DOTYCZY TYLKO IMPREZ ZAGRANICZNYCH.

Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem tożsamości (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych – odpowiednio dowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie. Aktualne informacje dotyczące dokumentów podróżnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: polakzagranica.msz.gov.pl

Podany przy ofercie program imprezy jest programem ramowym – kolejność zwiedzania może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów. Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego.

Podane przy ofercie kwoty na bilety wstępu/ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą one ulec zmianie niezależnie B&B BOSTON TRAVEL, dlatego też prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.


W dniu wyjazdu należy pojawić się na miejscu zbiórki około 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu. B&B BOSTON TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, blokady, strajki).


Faktury za wyjazd wystawiamy na prośbę klienta, ale nie wcześniej niż 30 dni przed wyjazdem i po opłaceniu całości należności.


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki zobowiązany jest do zapłaty następującej kwoty:
15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską;
10 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską;
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Rozkład jazdy

  1. Chorzów . ul. Plac Powstańców Śląskich 1.
  2. Katowice ul. Aleja Górnośląska 40, Stacja BP

Mapa